Giới thiệu

AXP Tech Blog được khởi tạo từ tháng 06 năm 2012, là một trang blog về các giải pháp công nghệ và quản trị doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào đã đóng một vai trò trong việc giới thiệu giải pháp công nghệ đến công đồng công nghệ Việt Nam.

Dưới đây là các bài viết hay mà chúng tôi tham khảo hoặc các bài viết mà các bạn thành viên của chúng tôi đã viết và chia sẻ.