Trịnh Đình Vũ

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Công Nghệ Thông Tin (CNTT) tại trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn (STU), anh Vũ đã tham gia nhiều công ty và tập đoàn lớn trong các lĩnh vực như Bưu chính viễn thông, Chứng khoán, Bảo hiểm nhân thọ, Ngân hàng…

Anh Vũ hiện tại đã tích lũy hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT và Bảo mật. Trong quá trình làm việc, anh Vũ đã triển khai thành công các dự án về hạ tầng (network, system), các dự án về bảo mật, triển khai CNTT cho các chi nhánh, văn phòng mới của doanh nghiệp.

Nghiệp vụ và chuyên môn của anh Vũ gồm quản trị Helpdesk, quản trị hạ tầng hệ thống, quản trị các chính sách bảo mật, quản trị đội ngũ.

Đông Á Bank – Head of Security Management

 • Triển khai đào tạo nhận thức về an ninh thông tin cho tất cả nhân viên Đông Á Bank.
 • Triển khai các chính sách (Quy chế, quy định, quy trình, …) nhằm tuân thủ theo các Thông Tư của Ngân hàng Nhà nước,  chuẩn bảo mật PCI-DSS, ISO27001, …
 • Triển khai các báo cáo cho các tổ chức liên quan đến ngành Ngân hàng
 • Triển khai dự án Antivirus
 • Triển khai dự án Swift
 • Triển khai dự án bảo mật thẻ PCI-DSS của tổ chức thẻ quốc tế
 • Triển khai dự án để đạt chứng nhận ISO27001
 • Triển khai dự án bảo mật về mật khẩu chứng thực nhiều lớp (One Time Password)
 • Triển khai dự án bảo mật các tài khoản đặc quyền (Privilege Account System)

ABBank – Security Specialist

 • Quản trị hệ thống bảo mật SIEM (Security Information and Event Management)
 • Quản trị hệ thống Email, AD, Email Gateway
 • Pentest website theo tiêu chuẩn OWASP
 • Hỗ trợ lập các báo cáo về bảo mật và gửi cho các đơn vị liên quan
 • Triển khai dự án bảo mật về Antivirus
 • Triển khai dự án bảo mật thẻ PCI-DSS của tổ chức thẻ quốc tế
 • Nghiên cứu, so sánh các giải pháp bảo mật về BYOD, DLP, APT, WAF, …

Sun Life Financial – System Administrator

 • Triển khai dự án Vmware
 • Triển khai dự án chuyển đổi văn phòng Head Office
 • Triển khai dự án CNTT trong việc mở mới các chi nhánh
 • Quản trị các hệ thống SAN, AD, Vmware, Email Exchange, Antivirus, Camera tại DC và DR

ACBS – System Administrator

 • Triển khai ứng dụng giao dịch chứng khoán trên nên Adroid và iOS
 • Triển khai dự án bảng điện và website của ACBS
 • Quản trị các dịch vụ chứng khoán của ACBS trên Internet

VinaSecurities – IT Supervisor

 • Quản trị phòng DC và các dịch vụ về Email, AD, File, Web, Camera, Network (Firewall, Router, Switch, …), bảng điện chứng khoán
 • Quản trị tài sản CNTT
 • Kiêm nhiệm IT Support