Chức năng Dictate của Microsoft 365

Trong ứng dụng Word và Outlook của Microsoft 365 có một chức năng tên là Dictate mà chắc ít bạn biết đến. Với chức năng Dictate, thay vì phải nhập nội dung qua bàn phím, bạn sẽ nói với Word hoặc Outlook. Word/Outlook sẽ chuyển thành văn bản cho bạn. Để sử dụng Dictate, bạn mở ứng dụng Word … Read more

Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tránh hiển thị lỗi và thay bằng một giá trị khác. Nếu công thức cho trước trong hàm IFERROR không bị lỗi, thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức. Cú pháp IFERROR(value, value_if_error) Hàm IFERROR có các tham số sau: Value    là công thức cho … Read more