Chức năng Dictate của Microsoft 365

Trong ứng dụng Word và Outlook của Microsoft 365 có một chức năng tên là Dictate mà chắc ít bạn biết đến. Với chức năng Dictate, thay vì phải nhập nội dung qua bàn phím, bạn sẽ nói với Word hoặc Outlook. Word/Outlook sẽ chuyển thành văn bản cho bạn. Để sử dụng Dictate, bạn mở ứng dụng Word … Read more

Outlook – Hướng dẫn sử dụng thư mời họp (Meeting Request)

Từ Outlook, bạn có thể gửi thư mời họp cho một hoặc nhiều người. Outlook sẽ đánh dấu người nào nhận lời họp và giữ thời gian trong calendar của bạn cho cuộc họp. Khi bạn tạo thư mời họp, bạn cũng có thể đính kèm tập tin, chọn địa điểm, và sử dụng chức … Read more

Outlook – Hướng dẫn chuyển tiếp cuộc họp

Nếu bạn muốn mời một người tham gia một cuộc họp do người khác tổ chức, bạn có thể chuyển tiếp (forward) cuộc họp đến người muốn mời. Khi người được mời nhận được thư mời họp (meeting request), nó sẽ hiển thị giống như là được gửi từ người tổ chức cuộc họp và … Read more