Chức năng Dictate của Microsoft 365

Trong ứng dụng Word và Outlook của Microsoft 365 có một chức năng tên là Dictate mà chắc ít bạn biết đến. Với chức năng Dictate, thay vì phải nhập nội dung qua bàn phím, bạn sẽ nói với Word hoặc Outlook. Word/Outlook sẽ chuyển thành văn bản cho bạn.

Để sử dụng Dictate, bạn mở ứng dụng Word hay Outlook, chọn tab Home và tìm biểu tượng hình micro. Bạn click vào nút hình micro và nói để máy tính ghi nội dung bạn nói vào Word hay Outlook.
– Bạn có thể ra lệnh cho Dictate thực hiện một số thao tác như xuống hàng, thêm dấu chấm, phẩy hay ba chấm.
– Bạn có thể chọn ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Việt tùy theo ngôn ngữ bạn đang nói.

Chức năng Dictate cũng đặc biệt hữu ích khi bạn cần lập bản ghi nhớ nội dung cho cuộc họp mà bạn tham dự. Dictate sẽ đóng vai trò như một trợ lý tốc ký trong khi bạn vẫn tham gia trao đổi với các thành viên khác trong cuộc họp. Với Dictate, bạn sẽ gây ngạc nhiên cho đối tác hoặc đồng nghiệp khi nhanh chóng phát hành biên bản ghi nhớ cuộc họp một cách chi tiết.

Leave a Comment