Lập Nghiệp và ERP

Lập nghiệp là một quá trình đầy thử thách, đòi hỏi người lập nghiệp phải có tư duy sáng tạo, khả năng chịu đựng và kiên trì. Người lập nghiệp cũng cần có tinh thần khai phá, dám đối mặt với những rủi ro và thách thức để tạo ra những giá trị mới cho xã hội. Người lập nghiệp giống như một người khai phá nguồn nước, mở ra một đường nước mới cho cộng đồng, cho quê hương và gia đình của mình.

Trong quá trình lập nghiệp, từ khi có ý tưởng, xây dựng kế hoạch kinh doanh, thành lập đội ngũ đến khi đi vào vận hành, người lập nghiệp phải xây dựng một quy trình vận hành hiệu quả và liên tục cải tiến để vượt qua những đối thủ cạnh tranh. Sự cạnh tranh không chỉ ở sản phẩm, chất lượng, giá cả mà còn ở việc giữ gìn đội ngũ, con người đang đồng hành với mình. Sau khi thành công với một sản phẩm hoặc dịch vụ, người lập nghiệp sẽ tiếp tục chinh phục những sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Nhưng ai sẽ tiếp tục duy trì sự vận hành của sản phẩm hoặc dịch vụ đã hoàn thành? Một rủi ro rất lớn là khi thiếu vắng người đã xây dựng ra quy trình, những người còn lại sẽ rất dễ làm cho quy trình suy yếu và không còn hiệu quả nữa.

Đây là thời điểm mà những người lập nghiệp cần thiết phải áp dụng ERP. ERP là một hệ thống giúp họ tự động hóa quy trình vận hành và giảm bớt công sức quản lý vận hành. Nhờ ERP, người lập nghiệp có thể dành thời gian để tìm kiếm cơ hội, khai phá thêm những nguồn nước mới.

Vài dòng chia sẻ cuối tháng. Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết.

Leave a Comment