Bài học khởi nghiệp

Bài học cho những ai đã và đang khởi nghiệp Chuẩn bị tiền để có thể vận hành ít nhất 1 năm. Giá rẻ và giảm giá để nhiều người biết đến mình. Mình không thể tự làm hết mọi việc, phải biết kêu gọi và tiếp nhận sự trợ giúp. Phải biết dừng nếu … Read more