Xây dựng lòng tin

Một clip rất hay về chủ đề TRUST (Lòng tin) trên kênh TED. TRUST là nền tảng của tất cả mọi việc ta làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu TRUST đã đổ vỡ? Làm thế nào để xây dựng lại TRUST?

TRUST có ba thành phần

  • Authenticity (Nhận thức)
  • Logic (Lý lẽ)
  • Empathy (Đồng cảm)

Trong bài có một ý rất hay nói về những người không có thời gian đề tìm Empathy.

Leave a Comment