Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ

Một clip hay về kinh nghiệm chuyển đổi số trên kênh Gartner với diễn giả Melanie Kalmar, Corporate VP, CIO, Chief Digital Office. Ngay từ tiêu đề, clip đã đưa ra một góc nhìn rất khác biệt

Digital Transformation Is About People, Not Just Technology
(Chuyển đổi số là về con người chứ không chỉ là công nghệ)

  • Ở giây 30, diễn giả chia sẻ mục tiêu là làm thế nào để lấy khách hàng làm tâm điểm, và làm thế nào để cải tiến một cách toàn diện và bền vững. Từ mục tiêu đó mà họ đã đi vào dự án Chuyển đổi số.
  • Ở giây 52, diễn giả nói tới sai lầm ban đầu của họ khi nghĩ IT sẽ dẫn dắt sự chuyển đổi và công nghệ sẽ là yếu tố dẫn dắt… Sau khi xem clip, bạn sẽ hiểu vì sao diễn giả nói như vậy là sai lầm 😀

Leave a Comment