Chuyển Đổi Số khi nào?

Doanh nghiệp thường mơ hồ khi nào thì nên chuyển đổi số. Nhiều người không biết khi nào thì nên triển khai và chiến lược tốt nhất để đem số hóa vào tổ chức của họ. Đoạn video dưới đây sẽ chia sẻ những dấu hiệu mà doanh nghiệp cần chuyển đổi số.

Chuyển Đổi Số (Digital Transformation) là gì?

Có rất nhiều định nghĩa về Chuyển đổi số trên Internet và khác nhau đối với mỗi tổ chức. Bởi vì mỗi tổ chức đều là có sự khác biệt. Nói một cách thông thường, Chuyển đổi số là sử dụng công nghệ để tối ưu hóa hệ thống vận hành doanh nghiệp và đem đến sự phát triển cho doanh nghiệp trên thị trường. Đó là sự sắp xếp lại hay đầu tư mới về công nghệ, mô hình doanh nghiệp và quy trình tập trung vào cung cấp thêm giá trị cho khách hàng và nhân viên.

Bạn có thể thấy rất nhiều doanh nghiệp hào hứng chuyển đổi số doanh nghiệp của họ. Nhưng việc chuyển đổi số chỉ thành công khi được thực hiện đúng thời điểm và theo cách đúng nhất. Vậy khi nào thì doanh nghiệp nên chuyển đổi số? Những dấu hiệu nào để nhận biết doanh nghiệp cần chuyển đổi số?

Năm dấu hiệu doanh nghiệp cần chuyển đổi số

  1. Ngành nghề cần phải đột phá (disruption) – Sự đổi mới một cách đột phá là yêu cầu cấp thiết trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Thị trường ngày nay đã quá bão hòa, chật chội và đang rất cần một giải pháp chuyển đổi cách thức mọi người nhận biết sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì thế nếu bạn nhận thấy doanh nghiệp của mình đang ở trong tình thế tương thì chuyển đổi số rất có thể là một trong những giải pháp quan trọng.
  2. Không ra quyết định dựa trên dữ liệu – Trong thế giới số ngày nay dữ liệu cũng là một loại tiền tệ. Nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ để thu thập thông tin hành vi của khách hàng trên website và ứng dụng của họ. Nhưng thu thập hành vi chỉ là một phần, xử lý và chuyển hóa thành sự thấu hiểu lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Dữ liệu và phân tích là những dấu hiệu quan trọng của sự chuyển đổi số.
  3. Bạn cần mở rộng ra khách hàng toàn quốc hay toàn cầu – Bạn có đang tìm kiếm cơ hội để mở rộng doanh nghiệp ra toàn cầu không? Nếu có, thì bước đầu tiên của bạn là thiết lập sự hiện diện trực tuyến bằng cách phát triển một website, hay một ứng dụng di động, một ứng dụng web. Và cũng rất thường thấy là bạn bắt đầu lập trình lại các phần mềm hay ứng dụng nội bộ để quản lý vận hành hàng ngày của doanh nghiệp. Với website hay ứng dụng, doanh nghiệp của bạn một cách kỹ thuật là đã tiếp xúc với thị trường lớn hơn và 24/7. Những điều đó là dấu hiệu doanh nghiệp của bạn đã đặt bước chân đầu tiên lên con đường chuyển đổi số.
  4. Thiết lập hiện tại không hiệu quả – Nếu công nghệ là một phần trong doanh nghiệp của bạn thì bạn phải thích ứng với sự đổi mới và đột phá của công nghệ. Hầu hết doanh nghiệp thường tiếp tục sử dụng những phần mềm và ứng dụng lạc hậu có ít giá trị. Những ứng dụng đó thường cản trở nghiêm trọng sự tăng trưởng doanh thu và năng suất của doanh nghiệp trong ngắn hạn và đặc biệt là trong dài hạn. Bạn cần đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi những phần mềm lạc hậu sang những ứng dụng hiện đại đáp ứng được những yêu cầu của khách hàng. Mục đích của sự chuyển đổi số này là tăng năng suất, hiệu suất, tinh giản và khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế số.
  5. Quá nhiều việc làm thủ công trong doanh nghiệp – Việc nhập liệu thủ công làm kiệt quệ thời gian và năng suất. Gần 60% nhân viên ước tính họ có thể tiết kiệm nhiều giờ một tuần nếu những dữ liệu trùng lặp có thể được tự động hóa hoặc thừa kế. Nhập liệu thủ công ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất, chăm sóc khách hàng và lợi nhuận.

1 thought on “Chuyển Đổi Số khi nào?”

Leave a Comment