Nói không với ERP?

Triển khai ERP là một sự khởi đầu đầy rủi ro và không dễ dàng cho bất kỳ ai. Nhiều giải pháp ERP cloud hàng đầu chưa chín muồi và nhiều tổ chức chưa sẵn sàng với những khả năng công nghệ mà giải pháp ERP đem lại. Đó là lý do quan trọng mà bạn xem xét nên nói “Không” với ý tưởng triển khai ERP và thay vào đó bạn tập trung vào những dự án có rủi ro thấp hơn.

Đoạn video dưới đây chia sẻ những lý do bạn nên xem xét lựa chọn nói “Không” với ERP, thay bằng một số lựa chọn khác với chi phí thấp hơn, ít rủi ro hơn, và có được lợi ích cao hơn cho tổ chức của bạn. Đó cũng là những giải pháp tiềm năng trong giai đoạn trung chuyển như là một sự chuẩn bị cho dự án triển khai ERP trong tương lai.

  1. Lợi ích của ERP (ROI) chưa được chứng minh
  2. Sự sẵn sàng (Readiness) với những công nghệ của ERP, từ đội ngũ đến kỹ năng khai thác vận hành ERP
  3. Chi phí vận hành (Opex) chưa đủ để thêm chi phí ERP vào thường xuyên
  4. Công nghệ ERP mới chưa chứng thực và cần thời gian

Những lựa chọn khác thay vì ERP

  1. Cải tiến quy trình doanh nghiệp, chuẩn hóa các quy trình nhằm tăng tính hiệu quả
  2. Cải tiến cơ cấu tổ chức nhằm tăng tính hiệu quả của tổ chức
  3. Đào tạo nhân viên sử dụng tốt hơn công nghệ hiện tại
  4. Tận dụng những chức năng/công nghệ hiện có nhưng chưa khai thác
  5. Cải tiến những chức năng hiện hữu

Mục đích cuối cùng là thực hiện giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất, đem lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại. Không loại trừ trong tương lai, khi hội tụ đủ điều kiện, thì doanh nghiệp sẽ triển khai ERP với kết quả tốt nhất.

Leave a Comment