Kỷ Nguyên của AI???

Trong năm 2023, khi chúng ta tìm hiểu về Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), sẽ không khó để chúng ta bắt gặp cụm từ “Era of AI” tạm dịch là “Kỷ Nguyên của AI”. Mặc dù công nghệ AI đã tồn tại từ rất lâu, từ năm 1997 khi máy tính Deep Blue của IBM đánh bại vua cờ Gary Kasparov đến năm 2022 là OpenAI phát hành ChatGPT, vậy sao giờ đây mới có sự quan tâm lớn đến Kỷ Nguyên của AI?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta quay lại lịch sử của các cuộc cách mạng công nghiệp. Các công nghệ được xem là mang tính cách mạng tạo ra sự thay đổi cực lớn trong sản xuất và nâng cao năng suất lao động.

  • Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Nhất là sự ra đời của cơ khí
  • Cuộc Cách Mạng Công Nghệ Lần Thứ Hai là sự ra đời của động cơ điện
  • Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Ba là sự ra đời của máy tính và tự động hóa
  • Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư là sự ra đời của Internet và chuyển đổi số

Những công nghệ cách mạng trên đây đều mang lại sự đột phá đáng kể, giúp con người tạo ra giá trị và sản phẩm nhiều hơn bằng công sức ít hơn. Những doanh nghiệp kịp thời áp dụng công nghệ cách mạng sẽ phát triển mạnh mẽ, và những doanh nghiệp chậm hoặc không áp dụng sẽ dần mất vị thế trong sự cạnh tranh.

Trở lại câu hỏi tại sao ngày nay AI lại được xem là Kỷ Nguyên mới? Điểm khác biệt giữa AI ngày nay với trước đây là AI ngày nay không chỉ có thể tự động hóa công việc mà còn có thể rất dễ ứng dụng thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trước đây, AI chủ yếu trợ giúp trong việc tìm kiếm thông tin và chỉ có thể ứng dụng trong những điều kiện nhất định với chi phí rất cao. Hiện nay, AI đã mở ra những cơ hội mới với việc dễ dàng ứng dụng với chi phí bình dân. Trong môi trường số hóa, AI lại càng phát huy khả năng sáng tạo và tối ưu hóa công việc của con người. Từ đó AI đã trở thành một công cụ hữu ích không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn mà còn phổ cập đến tất cả tầng lớp xã hội không phân biệt ngôn ngữ hay độ tuổi.

AI ngày nay còn tham gia trợ giúp quá trình ra quyết định, dự báo xu hướng và đưa ra những giải pháp sáng tạo. Điều này mở ra cơ hội mới để AI càng phát huy vai trò và thực sự có thể trở thành một công nghệ cách mạng.

Sự ra đời của một công nghệ cách mạng sẽ đem lại rất nhiều thách thức cũng như cơ hội cho từng cá nhân, từng doanh nghiệp… Bằng cách nắm bắt và vận dụng công nghệ cách mạng, chúng ta có thể hướng tới một tương lai đổi mới, năng suất lao động đột phá. Thách thức đối với cá nhân và doanh nghiệp không theo kịp công nghệ chính là sự kém cạnh tranh và yếu thế.

Gần đây, những doanh nghiệp phá sản vì không theo kịp cách mạng công nghệ thứ tư như Yahoo, Kodak, Nokia… đều là những bài học đắt giá cho các cá nhân và doanh nghiệp học tập khi đứng trước sự ra đời của Kỷ Nguyên AI.

1 thought on “Kỷ Nguyên của AI???”

Leave a Comment