Dẫn dắt chiến lược số của doanh nghiệp

Chuyển đổi số không còn là tin tức thị trường mà đã trở nên cấp thiết. Và thực tế trong nhiều công ty lớn cho thấy rằng chuyển đổi số đã trở thành hiện thực. Đó là vì các công ty lớn trong các ngành nghề truyền thống đã chuyển đổi số thành công doanh nghiệp của họ.

Công ty John Deere đã thành lập chi nhánh data-analysis để bổ sung vào doanh nghiệp kinh doanh thiết bị nông nghiệp của họ. Công ty Best Buy đã chuyển đổi doanh nghiệp của họ trước áp lực từ Amazon. Goldman Sachs và nhiều công ty khác nữa đang sử dụng công nghệ số để định hình lại doanh nghiệp của họ.

Giáo sư Sunil Gupta (Harvard Business School) là tác giả của cuốn sách Driving Digital Strategy tạm dịch là dẫn dắt chiến lược số của doanh nghiệp. Để viết cuốn sách của mình, Giáo sư đã nghiên cứu các dự án chuyển đổi số tại những doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500 trong hơn một thập niên. Trong video dưới đây, Giáo sư thuyết trình về chuyển đổi số và chia sẻ một số điểm dưới đây:

  • Hiểu rõ những việc có hiệu quả và những việc không hiệu quả
  • Cung cấp một phương pháp triển khai khả thi cho việc chuyển đổi số
  • Thảo luận cách vận dụng chiến lược số để thay đổi mô hình doanh nghiệp, chuỗi giá trị, quan hệ khách hàng và văn hóa doanh nghiệp
  • Trình bày các thực hành tốt nhất và đưa ra những ví dụ minh họa thành công của chuyển đổi số

Best Buy là một ví dụ rất hay trong bài trình bày của Giáo sư. Cách Best Buy tìm ra giải pháp “capture value” của họ trong sự cạnh tranh với Amazon. Phương pháp đặt câu hỏi nghịch rất hay của Giáo sư là nếu Best Buy biến mất, liệu người tiêu dùng có nhớ Best Buy hay không. Câu hỏi này giúp cho Best Buy nhận diện ra đâu là giá trị của doanh nghiệp trên thị trường và với người tiêu dùng (câu hỏi này làm mình liên tưởng tới công cụ Value Stream Mapping trong Lean Manufacturing). Từ câu hỏi này, Best Buy đã nhận ra đối tượng hưởng lợi từ giá trị của Best Buy và từ đó có chính sách kinh doanh phù hợp, qua đó chuyển biến doanh nghiệp từ trạng thái lỗ 1.2 tỷ USD thành lời 1.2 tỷ USD.

Theo Driving Digital Strategy (hbr.org)

Leave a Comment