Cái giá của việc đăng nhập bằng Facebook, Google vô tội vạ

Khi cho một ứng dụng, website quyền đăng nhập bằng tài khoản Facebook, Gooogle, người dùng đã trao đi chiếc chìa khóa mở hộp bí mật của mình. Đầu tháng 10, Meta phát đi cảnh báo một triệu người dùng Facebook có thể đã bị xâm nhập trái phép bởi 400 ứng dụng độc hại được thiết kế tinh … Read more

Excel – Hướng dẫn sử dụng hàm IFERROR

Bạn có thể dùng hàm IFERROR để tránh hiển thị lỗi và thay bằng một giá trị khác. Nếu công thức cho trước trong hàm IFERROR không bị lỗi, thì hàm IFERROR sẽ trả về kết quả của công thức. Cú pháp IFERROR(value, value_if_error) Hàm IFERROR có các tham số sau: Value    là công thức cho … Read more