AX2012 – Hướng dẫn tra cứu giao dịch inventory settlement

Chức năng đóng kho tạo ra những settlements giữa giao dịch xuất và nhập kho. AX cung cấp cho bạn 2 cách để tra cứu những giao dịch đã được được settled như thế nào, và những giao dịch khác nào đã được settled với giao dịch đó. hai cách đó là chức năng Cost explorer và quá trình transaction drillback.

Cost explorer

Bạn sử dụng chức năng Cost explorer để tra cứu nguồn gốc của giá vốn hàng hóa thông qua một cây cấu trúc của những giao dịch xuất và nhập hàng hóa.

Chú ý
Bạn phải chạy qui trình đóng kho (inventory close) trước khi bạn có thể sử dụng cây cấu trúc. Lý do là vì cây cấu trúc sử dụng dữ liệu inventory settlements được ghi nhận trong quá trình đóng kho để hiển thị những mối liên hệ về giá vốn.

 1. Click Product information management > Common > Released products.
 2. Vào trang Manage inventory, click Transactions để mở chức năng Inventory transactions.
 3. Trong màn hình Inventory transactions, click Inventory > Cost explorer.

Bạn có thể mở rộng các nodes của cây cấu trúc để xem giá vốn đã được tính như thế nào. Giá vốn của một node là tổng tất cả các giá vốn của các nodes con.

Những trường hợp thường xem mở rộng của một node:

 • Mở rộng một sales order line để xem những lệnh nhập hàng đã settled với line bán hàng này.
 • Mở rộng một production order để xem tất cả giao dịch đã tính vào giá vốn của production order này. Đây có thể là định mức nguyên vật liệu (BOM), tiêu hao của một chuyền sản xuất (route), hoặc những điều chỉnh (adjustments).
 • Mở rộng một lệnh nhận hàng transfer để xem những lệnh xuất hàng transfer liên quan.

Transaction drillback

Sau khi hoàn tất đóng kho, bạn có thể xem những transactions nào đã được settled với nhau trong quá trình chạy đóng kho.

Ví dụ, bạn có những lệnh mua hàng (purchase orders) sau:

 • Purchase order số PO123 được nhập số lượng là 1 với giá là 10.00 USD.
 • Purchase order số PO456 được nhập số lượng là 1 với giá là 15.00 USD.

Khi lệnh bán hàng (sales order) số SO987 được posted, thì giá vốn (cost amount) của sales order đó là 12.50 USD. Cách tính này là đang chạy BQGQ (average) cho mặt hàng (item) này tại thời điểm lệnh xuất hàng (issue transaction) được posted.

Giả sử phương pháp tính giá FIFO inventory model được cài đặt cho item này. Khi inventory close được chạy, sales order SO987 sẽ được settled với purchase order PO123.

 1. Bạn click Inventory management > Periodic > Closing and adjustment.
 2. Trong màn hình Closing and adjustment, bạn click nút Settlements để mở màn hình Settlements for voucher.
 3. Bạn chọn một transaction trong tab Overview.
 4. Bạn click nút Transaction để mở màn hình Settlements in the transaction, là màn hình bạn sẽ nhìn thấy settled transaction và xác định giao dịch xuất hàng đã được settled giao dịch nhập.

Theo https://docs.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/trace-inventory-settlement-transactions
Bạn cần dịch vụ tư vấn quản lý hàng tồn kho trong AX 2012 cho công ty vui lòng email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment