Tổng quan về AX 2012

Microsoft Dynamics® AX 2012 là giải pháp Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP), của hãng Microsoft. Giải pháp AX hỗ trợ nhân viên của doanh nghiệp dự báo và nắm bắt được sự thay đổi qua đó phát triển doanh nghiệp. AX trợ giúp nhân viên làm việc với năng suất cao hơn và gia tăng giá trị bằng cách cung cấp khả năng truy cập thông tin đến tất cả mọi vị trí trong qui trình doanh nghiệp. Do tích hợp qui trình của nhiều ngành công nghiệp và những tính năng cốt lõi của một giải pháp ERP nên AX 2012 đề cao tính năng sử dụng nhanh chóng, dễ học, dễ sử dụng. AX cho phép sự linh động cần thiết để mở rộng cơ hội của doanh nghiệp. AX cho phép doanh nghiệp dễ dàng thay đổi qui trình theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp. Với AX, bạn có thể tăng cường khai thác và nâng cao lợi thế từ những khoản đầu tư hiện có, giảm tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership – TCO), hỗ trợ cải tiến trong doanh nghiệp.

Tổng quan về AX 2012

Trong cùng một giải pháp, AX 2012 cho phép doanh nghiệp quản lý tốt mọi yêu cầu kinh doanh cần thiết một cách dễ dàng, từ ngành hàng sản xuất, phân phối, bán lẻ đến dịch vụ… Ngoài ra với những tính năng cốt lõi của một hệ thống ERP, AX 2012 hỗ trợ tất cả người sử dụng từ nhân viên tài chính kế toán, nhân sự, cung ứng đến bán hàng và tiếp thị…

Những tính năng của AX 2012

Trên cùng nền tảng của AX 2012, các đối tác thứ ba cũng có thể lập trình mở rộng thêm tính năng phục vụ cho các ngành công nghiệp đặc thù. Với một hệ sinh thái các nhà lập trình phát triển toàn cầu (Global Systems Integrators – GSIs), các nhà cung ứng phần mềm tích hợp (Independent software vendors – ISVs), và các nhà lập trình giải pháp gia tăng giá trị (Value-added resellers – VARs), AX hỗ trợ các tập đoàn toàn cầu một giải pháp quản lý nghiệp vụ đa quốc gia thông qua khả năng chia sẽ dữ liệu, danh mục, và qui trình tổng thể… Bộ phận lập trình của doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tùy biến AX để đáp ứng những yêu cầu đặc thù thông qua giải pháp Microsoft Visual Studio®.

Theo Microsoft Dynamics AX 2012 – Product Overview
Mọi câu hỏi xin vui lòng gửi email về địa chỉ support@axp.vn

Leave a Comment