Microsoft sẽ kết thúc vòng đời của Windows 7

Microsoft đã cam kết cung cấp 10 năm hỗ trợ sản phẩm cho Windows 7 khi phiên bản này được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khi khoảng thời gian 10 năm này kết thúc, Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 để có thể tập trung đầu tư vào việc hỗ trợ các công nghệ mới hơn và những trải nghiệm mới tuyệt vời. Ngày kết thúc hỗ trợ cụ thể cho Windows 7 sẽ là ngày 14 tháng 1 năm 2020. Sau đó, chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các bản cập nhật phần mềm từ Windows Update giúp bảo vệ PC cho sản phẩm này nữa. Microsoft khuyên bạn nên chuyển sang Windows 10 trước tháng 1 năm 2020 để tránh trường hợp bạn cần dịch vụ hoặc hỗ trợ không còn khả dụng nữa.

Như đã giải thích trong bài đăng trên blog ngày 12 tháng 3 năm 2019, Microsoft sẽ cung cấp một số thông báo nhắc nhở vào cuối năm 2019 cùng với các hành động đề xuất trước khi Windows 7 kết thúc hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm về thông tin kết thúc hỗ trợ Windows 7, bạn có thể truy cập www.microsoft.com/windows7hoặc xem lại những câu hỏi thường gặp ở trên.

Nguồn :
https://support.microsoft.com/vi-vn/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020

Leave a Comment