Atlas: Free Format

Atlas hoạt động theo kiểu công thức tương tự như các hàm chuẩn của Excel. Các hàm của Atlas cũng trả vào một ô của Excel một giá trị loại số hoặc chữ… Cách này cho phép bạn kết hợp với các hàm sẵn có của Excel để xây dựng một bảng tính phức hợp. Đoạn clip dưới đây hướng dẫn cách sử dụng chức năng Free Format.

Leave a Comment