IT Support

Dịch vụ IT Support (Hỗ trợ kỹ thuật) hay còn gọi là IT Helpdesk. Mục đích của dịch vụ IT Support là trợ giúp các bạn nhân viên trong công ty của khách hàng sử dụng máy tính và các phần mềm tin học văn phòng hiệu quả hơn. Giúp nhân viên của công ty khách hàng không bị mất thời gian khi gặp các sự cố với các thiết bị IT như máy tính, máy in, màn hình, bàn phím, chuột… hoặc các phần mềm tin học văn phòng như MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook…), Unikey, Internet Explorer, Google Chrome…

Dịch vụ IT Support sẽ hỗ trợ từ xa (remote support) và hỗ trợ tại chỗ (nếu sự cố không giải quyết được từ xa). Dịch vụ IT Support không giới hạn số lần hỗ trợ (từ xa và tại chỗ).

Dịch vụ IT Support cũng có thể cung cấp các khóa đào tạo tin học văn phòng ngắn gọn, giới hạn trong 2 giờ đồng hồ cho một nhóm dưới 10 nhân viên. Thông qua các khóa đào tạo này, nhân viên của công ty khách hàng sẽ tăng hiệu suất làm việc hàng ngày và gắn bó lâu dài hơn với công ty của khách hàng.

Các bài viết hỗ trợ kỹ thuật trên axp.vn