Atlas: Tải hóa đơn bán hàng

Bài viết này hướng dẫn bạn tạo một General Ledger journal trong AX bằng chức năng tải dữ liệu của Atlas. Mỗi dòng trong file Excel đại diện cho một số hóa đơn bán hàng. Atlas hoàn toàn hỗ trợ bạn sử dụng các number sequences trong AX như journal numbers, vouchers… Việc tải dữ … Read more

AX: Tạo Legal Entity trong AX 2012 R3

Chào các bạn hôm nay mình sẽ bắt đầu bài viết hướng dẫn cách tạo một legal enitity trong AX 2012 R3. Mục tiêu của bài viết là bạn tạo được một legal entity và post được một GL Journal đơn giản. Để chuẩn bị, bạn cần phải có một môi trường test AX 2012 … Read more

Atlas: Free Format

Atlas hoạt động theo kiểu công thức tương tự như các hàm chuẩn của Excel. Các hàm của Atlas cũng trả vào một ô của Excel một giá trị loại số hoặc chữ… Cách này cho phép bạn kết hợp với các hàm sẵn có của Excel để xây dựng một bảng tính phức hợp. … Read more

Chi phí triển khai giải pháp ERP

Chi phí lớn nhất trong ngân sách chi tiêu cho ERP nằm ở phần triển khai. Xác định trước những khoản mục chi phí sẽ giúp việc triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng, bằng không, sẽ dễ bị sa lầy và thất bại.Chi phí triển khai phần mềm (PM) ERP gồm khá … Read more