Sẽ có phiên bản cấp phép vĩnh viễn của Office 2022

Có vẻ như Microsoft vẫn phát triển một phiên bản cấp phép vĩnh viễn của ứng dụng Office sau khi có nhiều đồn đại cho biết công ty đã bỏ rơi nó kể từ Office 2019. Sau Office 2019, Microsoft vẫn phát triển phiên bản Office 2022 cấp phép vĩnh viễn, ba năm trước Microsoft … Read more

Excel: SUMIFS

SUMIFS là một hàm rất hiệu quả của Excel trong công tác thống kê và phân tích dữ liệu. Hàm này giải quyết hạn chế của hàm SUMIF là chỉ xét một điều kiện. Hàm SUMIFS cho phép bạn cộng dồn giá trị theo nhiều điều kiện. Ví dụ, bạn cần tính tổng doanh số … Read more

Excel: PivotTable

PivotTable là một công cụ mạnh để tính toán, tổng hợp và phân tích dữ liệu. PivotTable giúp bạn thấy được sự so sánh, mô hình và xu hướng trong dữ liệu. Tạo PivotTable Chọn những ô chứa dữ liệu mà bạn muốn phân tích bằng PivotTable. Chú ý: Dữ liệu mà bạn chọn phải … Read more

Excel: SUMIF

Bạn sử dụng hàm SUMIF để tính tổng các giá trị trong một bảng theo một điều kiện mà bạn chỉ định. Ví dụ: trong một cột các con số, bạn muốn tính tổng những số lớn hơn 5. Bạn có thể lập công thức sau: =SUMIF(B2:B25,”>5″) Mẹo: Bạn có thể lập công thức với cột … Read more

Excel: VLOOKUP

Bạn sử dụng hàm VLOOKUP khi cần tìm giá trị theo dòng trong một bảng giá trị cho trước. Ví dụ, tìm giá bán của một phụ tùng xe dựa trên mã số phụ tùng, hoặc tìm tên nhân viên dựa trên mã nhân viên. Hiểu đơn giản, hàm VLOOKUP sẽ làm việc như sau: … Read more

Cách cập nhật Win 10 lên Windows 10 2004

Microsoft đã phát hành bản cập nhật Windows 10 May 2020 (phiên bản 2004) vào ngày 28/5/2020. Đây là bản cập nhật tính năng thứ 9 cho các thiết bị tương thích, mang đến hàng loạt cải tiến và một số tính năng mới để nâng cao trải nghiệm tổng thể. Mặc dù phiên bản … Read more

Cách tắt/bật Windows Firewall trong Windows 7, 8/8.1 và Windows 10

Firewall là một phần mềm dùng để lọc thông tin ra/vào máy tính hay hệ thống mạng của bạn. Tất cả những thông tin vào máy tính của bạn sẽ phải qua firewall, từ đây firewall sẽ kiểm tra thông tin rồi mới cho phép hoặc từ chối thông tin vào máy tính. Microsoft đã đưa … Read more

Cảnh báo chiến dịch lừa đảo: giả mạo email gửi từ chính nạn nhân

Ngày 20/02 vừa qua, WhiteHat đã nhận được thông tin, đang có một chiến dịch lừa đảo, tống tiền người dùng nhằm vào hệ thống mail nội bộ của một số doanh nghiệp.  ​Cụ thể, người dùng nhận được một email với địa chỉ người gửi là chính mình với nội dung: “Xin chào, tài … Read more