AX Training: Tạo Legal Entity trong AX 2012 R3

Chào các bạn hôm nay mình sẽ bắt đầu bài viết hướng dẫn cách tạo một legal enitity trong AX 2012 R3. Mục tiêu của bài viết là bạn tạo được một legal entity và post được một GL Journal đơn giản. Để chuẩn bị, bạn cần phải có một môi trường test AX 2012 … Read moreAX Training: Tạo Legal Entity trong AX 2012 R3